اخبار و مقالات سورین پسته

پیوند زدن درختان پسته

پیوند زدن درختان پسته پیوند زدن هنری است که توسط آن بخشی از یک گیاه بر روی بخشی از گیاه دیگر متصل می شود. تقسیم معمولی سلول ها در محل اتصال باعث می شود که

ادامه مطلب »

آبیاری اصولی درختان پسته

آبیاری اصولی درختان پسته فاصله درختان پسته از منابع آب باید چقدر باشد؟ آبیاری یکی از مهمترین مراحل فرایند کشاورزی و باغداری است. به همین دلیل وجود منابع آب پایدار برای باغداری از اهمیت به

ادامه مطلب »